ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ

ιδρύθηκε το 2005 και δραστηριοποιείται γύρω από την εκπόνηση μελετών ιδιωτικών και δημοσίων έργων


Γεωδαιτικές Εφαρμογές


Μελέτες Έργων Υποδομής


Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων


Χαρτογραφικές Εφαρμογές


Στόχος μας


Βασικός μας
στόχος

Η εξυπηρέτηση και απόλυτη συνέπεια
απέναντι στον πελάτη μας