ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Το γραφείο μας ιδρύθηκε το 2005 και δραστηριοποιείται γύρω από την εκπόνηση μελετών ιδιωτικών και δημοσίων έργων.

Σαν βασικούς μας στόχους έχουμε:

  • Την εξυπηρέτηση του πελάτη.
  • Την απόλυτη συνέπεια απέναντι στον πελάτη.