ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ


Το γραφείο μας διαθέτει τον παρακάτω εξοπλισμό υπαίθρου:

  1. Γεωδαιτικός Σταθμός Topcon OS -105
  2. Γεωδαιτικά Δορυφορικά Συστήματα Εντοπισμού Θέσης (GPS) Topcon GR -5 Base & Rover, Χειριστήριο Πεδίου Topcon FC 336
  3. Ψηφιακοί Χωροβάτες GeoMax AG ZDL700
  4. Γεωδαιτικός Σταθμός Leica Flexline TS07
  5. Drone DJI Phantom 4 Pro V 2.0