ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Χαρτογραφήσεις - Γεωγραφικά συστήματα Πληροφοριών GIS

Οι χαρτογραφικές απεικονίσεις αποτελούν ένα σημαντικό εργαλείο που επιτρέπει σε έναν επαγγελματία να παρουσιάσει με εποπτικό τρόπο διάφορα φαινόμενα που έχουν χωρική - γεωγραφική διάσταση πάνω σε έναν χάρτη μιας αστικής ή υπεραστικής περιοχής.

Φαινόμενα και μεγέθη όπως :


  • Πυκνότητα πληθυσμού
  • Πλήθος νοικοκυριών / κατοικιών
  • Κατανομή εισοδημάτων
  • Διασπορά επιχειρήσεων
  • Απεικόνιση θέσης ανταγωνιστικών επιχειρήσεων
  • Ζώνες επιρροής κέντρων πωλήσεων
  • Ζώνες ευθύνης πωλητών
  • Γεωκωδικοποίηση Βάσεων Δεδομένων
  • Χρήσεις γής

μπορούν να απεικονισθούν πάνω σε χάρτες αστικών περιοχών ή χάρτες της χώρας και να δώσουν απόλυτη αίσθηση της γεωγραφικής διάστασης του ή των φαινομένων με πολύ εύληπτο και εποπτικό τρόπο.